Ouders

Voor een groep allochtone ouders is het moeilijk om een relatie op te bouwen met de school van hun kind(eren). Dit komt onder andere voort uit de cultuurkloof tussen de twee partijen, het feit dat men de taal niet goed beheerst of het simpelweg ongeïnteresseerd te zijn. Verder speelt ook het gebrek aan maatschappelijke ambitie of het laag schatten van de mogelijkheden van sociale mobiliteit een rol.

Ouders van de genoemde doelgroep beschikken over het algemeen niet over een hoog opleidingsniveau. Ook bezit men vaak niet de kennis en de vaardigheden die benodigd zijn om de kinderen tijdens hun onderwijsloopbaan de gewenste ondersteuning te bieden. Het niet betrokken zijn van de ouders bij de studie van hun kinde(eren) komt hen vaak niet ten goede, net wanneer ze de steun van thuis en de omgeving juist hard nodig hebben. De betrokkenheid van ouders is dan ook een onderdeel waar SGP erg veel waarde aan hecht.

Vaak weten de ouders weinig over de Nederlandse onderwijssystematiek en kunnen dan ook geen bijdrage leveren aan het onderwijs van hun kind(eren). Men is vaak te laag opgeleid, waardoor belangrijke pedagogische zaken onbekend zijn voor hen. Deze tekortkomingen leiden uiteindelijk tot een matige steun aan hun kind(eren). Uit onderzoek is gebleken dat jongeren veel waarde hechten aan de morele steun die hun ouders hen bieden. SGP laat de ouders dan ook weten dat men de kinderen moet steunen en niet moet demotiveren.

In de ogen van veel ouders zijn zij thuis de baas. Buiten is er sprake van een sociale controle, die beheerst wordt door school, de moskee en/of de politie. De invloed die ouders buitenhuis moeten en kunnen uitoefenen is helaas vaak te laag. Ouders moeten aangemoedigd worden om deel te kunnen aan het ’buitenleven’ van hun kind(eren). Dit wordt momenteel gedaan door het geven van voorlichtingen en cursussen die de kennis over schoolse zaken vergroten. Hiermee wordt de betrokkenheid en participatie bij de schoolloopbaan van hun (kinderen) bevorderd. Ook SGP probeert ouders te betrekken bij dit project, waarbij hun geleerd wordt hoe ze in verschillende situaties met jongeren dienen om te gaan en te handelen.

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs

Voor de begeleidingen en overige hulp die SGP graag wil verlenen aan jongeren en ouders die daar behoefte aan hebben, gaat SGP samenwerken met diverse scholen, betreffende het primaire en voortgezet onderwijs. Deze scholen kunnen intern de leerlingen traceren die behoefte hebben aan extra begeleiding en sociale ontwikkeling en vervolgens doorverwijzen naar SGP.