SGP streeft naar een actieve deelname van de jongeren, leden en bestuursleden in de samenleving. De deelnemers aan de activiteiten van SGP betreffen voornamelijk Nederlanders met een Turkse achtergrond. Ze beheersen zowel de Nederlandse als de Turkse taal. Thuis spreekt men voornamelijk Turks en buitenshuis Nederlands, maar soms ook nog Turks. Dit Turks blijven spreken kan negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van hun Nederlandse taal en hun participatie in de sociale samenleving. SGP wil tijdens haar bijeenkomsten dan ook stil staan bij dit onderwerp en hier de nodige aandacht aan schenken, zodat deze jongeren goed kunnen functioneren in de multiculturele samenleving. SGP wil tijdens de bijeenkomsten de volgende onderwerpen behandelen:

- Gemeenschapsverschillen;
- Sociale en ethische omgangsvormen;
- Basiswaarden van de grondwet;
- Milieuvriendelijkheid;
- Kritische houding t.o.v. eigen normen en waarden;
- Zelfstandige ontwikkeling waarden en normen rond duurzaamheid, gelijkwaardigheid, geweldloosheid, rechtvaardigheid, solidariteit, tolerantie, veiligheid, zorg en verantwoordelijkheid;
- Burgerrechten;
- Burgerinitiatief;
- Grondrechten;
- Proactieve emancipatie en positieve bijdrage aan de multiculturele samenleving.