We leven tegenwoordig in een multiculturele samenleving. Dat heeft zijn positieve en negatieve kanten. Één van die negatieve kanten betreft de multiculturele- en grootstedelijke problematiek. Grootstedelijk, omdat we in één van de grootste steden van Nederland, namelijk in Amsterdam, woonachtig zijn, werken en/of studeren. Amsterdam is een stad waarin mensen wonen met verschillende achtergronden en religies. Helaas zorgt deze diversiteit ervoor dat niet altijd alles even goed op elkaar afgestemd is, wat problemen lees verder...


Ieder seizoen worden er voorlichtingsavonden georganiseerd binnen SGP, waarbij het afgelopen seizoen nog eens wordt bekeken en geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluaties worden nieuwe afspraken gemaakt en worden (indien nodig is) de programma’s aangepast. Waar het immers om gaat is dat er kwalitatief goede activiteiten worden georganiseerd voor moslimjongeren. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten kunnen alle deelnemers vragen stellen en/of opmerkingen maken over het beleid van het bestuur. Kritiek en feedback wordt geregistreerd door de secretaris van het bestuur, waarna daarmee aan de slag wordt gegaan. lees verder...